Aanmelden en vragen

Wanneer een jongere, ouders, verzorgers of een instantie denkt dat De La Salle iets kan betekenen, adviseren wij om gebruik te maken van het telefonisch spreekuur voor meer informatie.

Het telefonisch spreekuur is er om allerlei vragen te beantwoorden. Welke hulp biedt De La Salle? Wat is er nodig om aan te melden? Is dit de juiste organisatie gezien de klachten en hulpvraag?
Klik hier voor het telefonisch spreekuur

Aanmelden bij De La Salle kan door het opsturen van een ondertekend aanmeldformulier en de documenten genoemd in dit aanmeldformulier. Zodra de aanmelding binnenkomt, bekijken we of deze aanmelding (met bijbehorende hulpvraag) bij De La Salle op de juiste plaats is.
Het aanmeldformulier vindt u op deze webpagina.

Aanmelden
Het ondertekende aanmeldformulier kan per e-mail of per post worden opgestuurd.
E-mailadres: clientenbureauNOB@koraalgroep.nl
Postadres: Cliëntenbureau Zorg, Koraal Noordoost-Brabant, Postbus 40, 5280 AA Boxtel

Voor vragen over de verwerking van de aanmelding kan contact worden opgenomen met ons Cliëntenbureau van maandag t/m vrijdag tussen 09.00u - 12.00u en tussen 13.30u - 17.00u.
T: 0411 652 333

Crisis
Een crisis kan van maandag t/m vrijdag tussen 09.00u - 12.00u en tussen 13.30u - 17.00u telefonisch worden aangemeld.
T: 0411 652 333

Intake
Binnen enkele weken na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de zorgen, klachten en hulpvragen die er zijn.

Wachtlijst
Op basis van het intakegesprek, bekijken we of de hulpverlening bij La Salle opgestart wordt. Is dat het geval, dan volgt er een plaatsing op de wachtlijst. Voor vragen over de wachtlijst kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
T: 0411 652 444


Aanmeldformulieren:

Deel deze pagina op